Tento web používá soubory cookie.
Další informace o námi používaných souborech cookie naleznete v zápatí: politika souborů cookie. Nezobrazovat tuto zprávu.

Úvodní stránka      Naše nabídka      Servis

Servis

Podstatou servisu PBZ (dále jen PBZ) je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz v případě požáru. Jako výrobce a dodavatel těchto zařízení poskytujeme komplexní servis a opravy PBZ.

SOZ- samočinné odvětrací zařízení (přirozené, nucené) patří mezi „Vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení″ . Tato zařízení musí být v provozuschopném a plně funkčním stavu, protože vytváří podmínky pro účinnou ochranu osob i majetku. Proto byly zákonem stanoveny pravidelné kontroly PBZ s cílem tuto provozuschopnost zajistit.

Základním dokumentem k provádění kontrol provozuschopnosti je zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a požadavky vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., která stanovuje podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Vyhláška 246/2001 Sb. ukládá povinnost zpracovat „Průvodní dokumentaci“, která stanoví pravidla pro kontroly, údržbu a opravy PBZ. To znamená, že výroba, montáž, kontrola, údržba a opravy musí být prováděny jednotně s cílem udržet trvalou funkčnost PBZ. Kontrola provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, se provádí jednou ročně. O kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení musí být vystaven doklad dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb..

Nabízíme servis systémů:
 • přirozeného odvětrání - střešní klapky
 • odvětrání chráněných únikových cest, přirozené, nucené a přetlakové odvětrání
 • fasádních a střešních žaluziových klapek pro odvod kouře a tepla nebo pro přívod vzduchu
 • denního větrání pomocí el.pohonů
 • střešních obloukových světlíků, bodových klapek
 • nuceného odvětrání – požární ventilátory
 • požárních klapek do vzduchotechniky
 • klapek pro odvod kouře a tepla
 • kouřových přepážek
 • ovládacích centrál včetně záložních zdrojů, požárních tlačítek, větracích tlačítek, elektrických a pneumatických pohonů


Dále provádíme:
 • kontroly stávajících střešních výplní, světlíků, klapek
 • návrhy nejvhodnějších oprav, včetně jejich realizací


Výrobky společnosti MERCOR Czech Republic s.r.o si musí zachovat své vlastnosti pro správnou funkci po celou dobu své životnosti. Podmínkou je pravidelný a kvalitní servis. Proto servis i opravy zajišťujeme především vlastními silami, případně proškolenými servisními organizacemi. Jakýkoliv zásah do výrobku nebo jeho oprava provedená bez souhlasu společnosti MERCOR Czech Republic s.r.o. není přípustná a má za následek ztrátu záruky.

Výrobky společnosti MERCOR Czech Republic s.r.o Vám budou bezpečně sloužit a plnit svoji funkci při dodržení podmínek uvedených v „Průvodní dokumentaci“.
Nabízíme pomoc a poradenství v záležitostech týkajících se provozu zařízení a systémů Mercor


© Skupina Mercor Všechny práva vyhrazené
 Zásady ochrany osobních údajů     Polityka cookies     Mapa stránek     Přidat k oblíbeným položkám      Doporuč nás známým
Návrh a realizace:  
Positive Power Sp. z o.o., software house, budowa sklepów internetowych, dedykowane sklepy internetowe, aplikacje mobilne, projektowanie stron, platformy b2b.