komunikaty prasowe

 • Mercor po roku obrotowym 2021/22 - komunikat prasowy - 2022.07.04

  2022-07-04

  Grupa „MERCOR” S.A., producent zaawansowanych technologii i jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w roku obrotowym 2021/22 (1.04.2021-31.03.2022) wykazał mocny wzrost sprzedaży i wyników. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 28% r/r do 496 mln zł. Pozostałe wyniki operacyjne również są na wyższych poziomach niż rok temu. Zysk netto wyniósł 32,5 mln zł (+10% r/r), EBIT sięgnął 44 mln zł (+16%), a EBITDA w wysokości blisko 58,4 mln zł była o 12% wyższa r/r.

 • Mercor po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/2022 - komunikat prasowy 28.02.2022

  2022-02-28

  Grupa „MERCOR” S.A., po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22 (1.04-31.12.2021) odnotowała mocny wzrost sprzedaży i dobry poziom wyników, pomimo wyzwań rynkowych. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 22% r/r i sięgnęły 359,1 mln zł. Grupa wypracowała także solidne, choć nieco niższe rok do roku, wyniki operacyjne. Zysk netto wyniósł 25,1 mln zł (-7,2% r/r) a EBIT sięgnął 33,2 mln zł (spadek o 4%). EBITDA w wysokości 44 mln zł była zbliżona do osiągniętej rok wcześniej. W samym trzecim kwartale Grupa Mercor zwiększyła przychody ze sprzedaży o 32,8% r/r do 128,6 mln zł. Zysk netto w tym okresie sięgnął 7,3 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej (-16,9% r/r), EBIT wyniósł 10,2 mln zł (-6,5%), a EBITDA była na poziomie 14 mln zł (zbliżony poziom r/r).

 • Grupa „MERCOR” S.A, podpisała umowę nabycia, od Grupy Technologicznej ASE, 25% udziałów w spółce ELMECH-ASE Sp. z o.o. Komunikat prasowy - 07.12.2021

  2021-12-07

  Grupa „MERCOR” S.A, lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, 7 grudnia 2021 r. podpisała umowę nabycia, od Grupy Technologicznej ASE, 25% udziałów w spółce ELMECH-ASE Sp. z o.o. rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii.

 • Grupa Mercor po pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 - komunikat prasowy - 03.12.2021

  2021-12-03

  Grupa „MERCOR” S.A. w I półroczu roku obrotowego 2021/22 (01.04-30.09.2021 r.) jak i w samym II kwartale wyraźnie poprawiła rok do roku osiągane przychody ze sprzedaży. Narastająco po pierwszym półroczu 2020/21 przychody były wyższe o 17% r/r i wyniosły ok. 230,5 mln zł. Grupa wzmocniła swoją pozycję zarówno w Polsce, zwiększając przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu o 16% do ponad 115,5 mln zł, jak i na zagranicznych rynkach – wzrost o ok. 19% do blisko 115 mln zł.