Aktualności

 • STRATEGIA NA LATA 2020 – 2023

  2020-08-13

  Rok budżetowy 2019/2020 uwieńczył stawiany cel – powrót do poziomu wyników Grupy Mercor sprzed transakcji sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych. W związku z osiągnięciem tego strategicznego celu Zarząd Grupy Mercor opracował i przedstawił założenia strategii na lata 2020-2023, a Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. zatwierdziła tę strategię, co Zarząd podaje do publicznej wiadomości. Cele i założenia niniejszej strategii nie stanowią prognoz ani szacunków wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2020-2023. Podstawowym celem niniejszej strategii jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. Cel ten został sformułowany i rozbudowany z perspektyw:

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2019/2020

  2020-07-03

  Grupa „MERCOR” S.A. po roku obrotowym 2019/2020 (1.04.2019 - 31.03.2020) odnotowała wzrost sprzedaży i poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 396,1 mln zł (+7% r/r), a zysk netto do 25,0 mln zł (+69% r/r). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 41% i 42% r/r.

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2018/2019

  2019-07-01

  Grupa "MERCOR" S.A. czwarty rok z rzędu wypracowała dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. W roku obrotowym 2018/2019 przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 16% r/r (do 370,9 mln zł), a zysk netto o 30% r/r (do 15,3 mln zł). W tym okresie wartość zamówień Grupy zwiększyła się o 14%, do 378 mln zł.

 • ZAMÓWIENIA GRUPY MERCOR WYŻSZE O 14% PO ROKU 2018/2019

  2019-04-12

  Zamówienia zebrane przez Grupę "MERCOR" S.A. w marcu 2019 są wyższe o 13% rok do roku. W całym roku obrotowym 2018/2019 (kwiecień 2018 - marzec 2019) portfel zamówień Grupy wzrósł wartościowo o 14% w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym.

 • GRUPA MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

  2019-02-22

  Po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 Grupa „MERCOR” S.A. wypracowała dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży (+12% r/r do 278,4 mln zł) oraz wzrost zysku netto (+38% r/r do 16,3 mln zł). Wartość zamówień Grupy wzrosła w tym okresie o blisko 17%, do 293,5 mln zł.

 • GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

  2018-12-06

  Grupa „MERCOR” S.A. po I półroczu roku obrotowego 2018/2019 odnotowała dalszy wzrost skali działania i wzrost zysku rok do roku. Grupa utrzymuje dwucyfrową dynamikę pozyskiwanych zamówień +17% r/r w I półroczu.